10.06.11

Toetajad

Uued toetajad:
Madis-Marius Vahtre
Rainer Loo
TANEL MIHKELSON
MART ORUAAS
IMRE LEPIK
TERJE LEPIK
Janar Lilleoja
AS Vestman Grupp
INGRID VÄLJUR
AIN KUUSIK
MARKO SAARLAID
TIIT RAUD
ARVO HALLIK
PILLE KASK
GUNNAR KRUUSMAA
IVAR KIIGEMÄGI
VALEV-HEIKI ALLIK

MARIA KÄÄRIK-ANTON
TERJE SAKS
INGE RÄTSEP
ENN RÄHN
JUHAN KOLK
ERKI PEDASTE

KAIDO KONSAP
HELE HAMMER
KÜLLI MARTINSON
OÜ PAIKRE
ALISSA NORMANN
ELERI EVER
JANNO SIMM
EVELYN ALAMETS
OÜ PAIKRE
ALISSA NORMANN
ELERI EVER
JANNO SIMM
EVELYN ALAMETS

TOOMAS RAPP
MARTI SOOSAAR
TIIT VIKSON
TEET KILLO
LUPREE AS
ANDRUS AARNA
KALEV TANNER
JAANIKA ILLEND
INDREK ILVES
ANNIKA TUISK
TUULI ORG
REIMO LILIENTHAL!!

Esimesed toetajad:
PEETER TEDER
LIILIA OBERG
OÜ FERRAGO
ANDRUS KAALEP
MAARJA KOLGA
EVE NOOR-FELDMANN
AGNES OBERG
ANDRES ROHTLA
TAMMO OTSASOO
PRIIT VASAR
ARIEL KINGS
RUTH VASAR
KRISTIINA LOPATO
MARGUS VASAR
KARI-PAAVO KOCH
TANEL PAEVEER
LAIDA UMB
OÜ JAHT CHRISTINA
SVEN FEOFANOV
OLIVER VÄÄRTNÕU

Head soovid:

Hea paadi ja toredate tulemuste hüvanguks!
Unistuse täitumiseks:)
Paadi ostmiseks!
Umbide võistluspaadi ostuks
Paadiostu toetus
Annetus Eesti 470-jaht Londoni OM-ile
Eesti 470-jaht Londoni OM-l
Toetus õdede Umbide paadi ostmiseks
Uue paadi tugi!
Tuult ja päikest!
Väike panus unistuste täitmisse!
Väike toetus, tuult purje sisse
Tuult purjedesse
Umbide paadiostu toetuseks
Uus võistluspaat, annetus

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar